Välkommen till IFBAB

Verksamheten startade 1983 med inriktning på mindre byggnationer för att efter en tid börja tillverka betonggrunder.

1987-2000 var företagen inhyrt hos en butiksinredningstillverkare och montage av deras inredning utfördes av IFBAB världen över.

 

2000 återgick företaget till hemmamarknaden och tillverkning av betonggrunder för att 10 år senare komplettera verksamheten med KA-uppdrag enl. PBL samt projektledning av byggprojekt

 

Efter 35 år i byggbranchen har vi skaffat oss stor erfarenhet och har ett stort nätverk av företag som vi samarbetar med så ge oss chansen att räkna på ditt projekt.

Några av de tjänster vi erbjuder är:

 

– Projektledning bygg
– Betonggrunder
– Kontrollansvar enl. PBL(KA)

Varmt välkommen att höra av dig!

IFBAB

Klicka på certifikatet ovan för förstoring